Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 februari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 5 februari 2019, nr. 29

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Benoeming interim gemeentesecretaris

Besluit:
De heer G.W. Goedmakers per 18-02-2019 benoemd als interim gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur, totdat er een vaste opvolger is benoemd.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer C.W.J. Smits
Commissie: nee

3. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost Gelderland d.d. 14 februari 2019

Besluit:
Met inachtneming van enkele aandachtspunten ingestemd met de aan het algemeen bestuur gedane voorstellen.

Portefeullehouder: mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: nee