Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 19 februari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 12 februari 2019, nr. 30

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee