Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van de burgemeester van de gemeente Winterswijk d.d. 12 februari 2019

1. Beslissing op bezwaar n.a.v. het bezwaar van de gemachtigde, namens de eigenaar van het bedrijfspand aan de Tuinstraat 16 te Winterswijk tegen het besluit d.d. 23 juli 2018 inhoudende het sluiten van het bedrijfspand.

Besluit:
Het bezwaar dat door de gemachtigde, namens de eigenaar van het bedrijfspand aan de Tuinstraat 16 te Winterswijk is ingediend, conform het advies van de commissie bezwaarschriften, ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw G. Siner
Commissie: nee