Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 12 februari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 5 februari 2019, nr. 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Principeverzoek woon-zorgcentrum Wooldseweg 10-12

Besluit:

  1. In principe medewerking verleend aan het verzoek een woon-zorgcentrum mogelijk te maken aan de Wooldseweg,onder de voorwaarde dat het aanbod kwantitatief niet toeneemt.
  2. Nadere afspraken hierover vastleggen in een intentieovereenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink en mevrouw drs. I.G. Saris / behandelend ambtenaar: de heer
W. Oortman en mevrouw I. Timmers
Commissie: nee

3. Wijzigingsafspraken ontwikkelingsovereenkomst terrein Autopalace

Besluit:
Ingestemd met de wijzigingsafspraken over de ontwikkelingsovereenkomst herontwikkeling terrein voormalig Autopalace.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer J. Roelofsen
Commissie: nee

4. Beslissing op het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning Schoolweg 10

Besluit:

  1. Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen..
  2. De bezwaren ongegrond te verklaard.
  3. De omgevingsvergunning onder aanvullende motivering in stand gelaten.
  4. Het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: de heer W. Oortman
Commissie: nee