Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 15 januari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 8 januari  2019, nr. 25

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Aanvraag van Yunio voor aanvullende subsidie 2019 voor uitvoering Rijksvaccinatieprogramma

Besluit:
Aanvullende subsidie verleend over 2019 aan Yunio tot een bedrag van € 30.123 voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma van de 0 tot 4-jarigen..
 
Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw B. Klein Gunnewiek
Commissie: nee

3. Aanwijzing koopzondagen 2019

Besluit:
Voor 2019 de volgende koopzondagen aangewezen:

  1. voor de bebouwde kom en het gebiedsdeel Kotten de zondagen 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september, 27 oktober, 24 november en 15, 22 en 29 december 2019;
  2. voor het gebiedsdeel Meddo de zondagen 24 maart, 7 april, 14 april, 28 april, 5 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni, 13 oktober, 10 november, 8 december, 15 december en 22 december.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer G. Krosenbrink
Commissie: nee

4. Beantwoording raadsvragen over patiëntenstop VGGNet

Besluit:
Ingestemd met de beantwoording van de raadsvragen conform de in de nota genoemde wijze.

Portefeuillehouder: mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

5. Re-integratieverordening Participatiewet 2019

Besluit:
De raad voorstellen de Re-integratieverordening Participatiewet 2019 vast te stellen en de huidige verordening in te trekken.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: ja

6. Herverdeling inzet buurtsportcoaches

Besluit:

  1. De beschikbare formatieplaatsen Brede Regeling Combinatiefuncties inzetten voor:
  • Cultuurcoach;
  • Verenigingsondersteuning;
  • - Open vitale sportparken.
  1. De cultuurcoach en ‘buurtschapscoach senioren plus’ openbaar aanbesteden.
  2. De Verenigingsondersteuning en ‘open vitale sportparken’ onderhands aanbesteden.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: de heer G. de Vries
Commissie: nee

7. P&C-cyclus

Besluit:
Kennisgenomen van de opzet en de planning van de P&C-cyclus 2019.

Portefeuillehouder: de heer ing. G.J.W. Elferdink  / behandelend ambtenaar: mevrouw A.M.F. Oldenhof
Commissie: nee

8. Uitspraak van Rechtbank Gelderland over het ingestelde beroepschrift tegen het weigeren van een omgevingsvergunning kap voor een liriodendron aan de A.S. Talmastraat 14

Besluit:
De uitspraak, inhoudende dat het ingestelde beroepschrift ongegrond is en dat de omgevingsvergunning geweigerd kon worden, voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: de heer R. Vervoort
Commissie: nee