Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 15 januari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 8 januari 2019, nr. 23

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee

2. Bestuursopdracht positionering SDOA in Sociaal Domein

Besluit:

  1. Ingestemd met de bestuursopdracht Positionering Sociale dienst Oost Achterhoek in het Sociaal Domein.
  2. SDOA opdracht geven tot uitvoering van de bestuursopdracht.

Portefeuillehouder: de heer drs. D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: mevrouw E. Abbink-Slats
Commissie: nee

3. Bijdrage ‘verenigings’-gebouw st. Marijke i.o.

Besluit:
Een éénmalige bijdrage van € 25.000 beschikbaar gesteld voor gebruik en onderhoud van de gymzaal Emmaschool door COV Henxel e.o./st. Marijke i.o..

Portefeuillehouder: de heer mevrouw drs. I.G. Saris  / behandelend ambtenaar: de heer H. Kappert
Commissie: nee