Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 22 januari 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 januari 2019, nr. 24

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: de heer B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: mevrouw C. Wever
Commissie: nee