Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 16 juli 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 9 juli 2019, nr. 49

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Eén verordening Sociaal Domein

Besluit:

  • Ingestemd met het opstellen van één verordening voor het sociaal domein.
  • Ingestemd met een gezamenlijke projectleider voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
  • Ingestemd met gezamenlijke inkoop van scholing voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: B. Klein Gunnewiek

3. Invulling Raadhuis

Besluit:
In principe akkoord gegaan met de invulling / medegebruik van het Raadhuis door het VVV inspiratiepunt, het Innovatie- en Informatiecentrum Duurzaam Winterswijk en het Grensland College (Willem V) en deze initiatieven verder uitwerken.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: R. Jansen

4.   Aanvraag projectsubsidie VVV inspiratiepunt Winterswijk

Besluit:

  • Vanuit de rol van gebouweigenaar toestemming gegeven voor het in goed overleg realiseren van de beoogde verbouwing.
  • De voorstellen de gevraagde projectsubsidie van € 100.000 te verlenen.

    a. met de inspanningsverplichting voor Stichting Winterswijk Marketing om in samenspraak met Stichting Achterhoek Toerisme hiervoor een subsidieaanvraag bij LEADER Achterhoek te doen;
    b. waarbij het eventueel door LEADER toegekende subsidiebedrag in mindering wordt gebracht op de subsidiebijdrage van gemeente Winterswijk.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink