Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 11 juni 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 3 juni 2019, nr. 46

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Jaarrekening 2018 Gemeente Winterswijk Regiostad Participatie B.V.

Besluit:
Ingestemd met de jaarrekening 2018 van de Gemeente Winterswijk Regiostad Participatie B.V.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: M.J.T. Egging

3. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 7 juni 2019

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur

4. Externe advisering Park Achterhoek

Besluit:

  • Kennisgenomen van het advies van Hekkelman Advocaten inzake Park Achterhoek d.d. 21 december 2018.
  • Op grond van artikel 25, tweede lid Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van het advies van Hekkelman Advocaten inzake Park Achterhoek d.d. 21 december 2018.
  • De raad voorstellen de opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: M. Keur