Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 18 juni 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 11 juni 2019, nr. 47

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 24 juni 2019

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan de AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

3. Uitspraak bestuursrechter over het verzoek van een derde om de bouw en uitvoering van de verleende omgevingsvergunning voor een woning en garage/overkapping aan de Sieverdinkweg  22 te Winterswijk-Kotten stil te leggen

Besluit:
De uitspraak inhoudende dat de rechter het ingediende verzoek van een derde tot het stilleggen van de bouw heeft afgewezen voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp

4. Verantwoordingsrapportage Privacy 2018

Besluit:

  • Het verantwoordingsrapport Privacy 2018 vastgesteld.
  • De aandachtspunten van de Privacy Officer en de Functionaris Gegevensbescherming in de jaarplanning Privacy 2019 op laten nemen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: H.A. Bremer