Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 25 juni 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 18 juni 2019, nr. 46

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman