Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 maart 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 5 maart  2019, nr. 33

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman


2. Aanpassing Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019

Besluit:

  1. Kennisgenomen van de voorgestelde wijzigingen in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019.
  2. De raad voorstellen de “1e Wijzigingsverordening 2019” vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: P. Visser


3. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur

4. Raadsmotie nachttrein

Besluit:
Ingestemd met de reactie op de motie conform bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink  / behandelend ambtenaar: M. de Jong

5. Resultaat burgerpeiling ‘Waar staat Winterswijk?’

Besluit:
Kennisgenomen van de resultaten van de burgerpeiling.

Portefeuillehouder: B.J.J.  Bengevoord  / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink