Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 19 maart 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 12  maart  2019, nr. 34

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman


2. Aanbesteding WMO hulpmiddelen

Besluit:

  1. Het Inschrijvingsdocument Europese aanbesteding Wmo hulpmiddelen, inclusief bijlagen vastgesteld.
  2. Een overeenkomst gunnen aan twee aanbieders op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gebaseerd op beste prijs kwaliteitsverhouding waarbij circulariteit geïntroduceerd wordt als gunningscriterium en een plafondbedrag van € 69 wordt gehanteerd.
  3. Een overeenkomst sluiten met ingangsdatum 1 november 2019 voor een vaste periode van vier jaar en de optie tot tweemaal één jaar verlenging.
  4. Hulpmiddelen kopen en aanbieders toestaan gebruikte hulpmiddelen in te zetten.
  5. Het huidige regionaal depot afschaffen.
  6. Van de aanbieder eisen het geautomatiseerde Vecozo berichtenverkeer in gebruik te nemen.
  7. Ermee ingestemd dat de regionale werkgroep de inschrijvingen beoordeelt, de voorlopige en definitieve gunning vaststelt en bekend maakt aan de partijen die zich hebben ingeschreven.
  8. Het collegebesluit van 26 februari 2019 betreffende de aanbesteding WMO Hulpmiddelen ingetrokken.

Portefeuillehouder E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink


3. Beleidskaders nota Sport en Bewegen

Besluit:
De raad voorstellen de beleidskaders voor de nota Sport en bewegen vast te stellen.

Portefeuillehouder:  E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: M. Pothof