Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 5 maart 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 28 februari 2019, nr. 32

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman


2. Portefeuilleverdeling college van B&W en vervanging wethouders en burgemeester

Besluit:
De portefeuilleverdeling binnen het college en de vervanging van de wethouders en van de burgemeester vastgesteld zoals weergegeven in deze nota.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Vertegenwoordiging gemeente Winterswijk in externe samenwerkingsverbanden

Besluit:

 1. De raad voorstellen als nieuwe afvaardiging in vijf WGR-samenwerkingsverbanden te benoemen:
  plaatsvervangend lid AB Regio Achterhoek: wethouder Aalderink;
  plaatsvervangend lid AB Stadsbank Oost Nederland: wethouder Schepers;
  lid AB Recreatieschap Achterhoek en Liemers: wethouder Klein Gunnewiek; plaatsvervangend lid: wethouder Zomer;
  plaatsvervangend lid AB Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: wethouder Klein Gunnewiek;
  lid AB EUREGIO: wethouder Schepers, plaatsvervangend lid: wethouder Zomer.
 2. De aanpassingen in de overige vertegenwoordigingen in samenwerkingsverbanden en overlegstructuren vastgesteld conform de bij deze nota opgenomen lijst en dit ter kennisname brengen van de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur