Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 19 maart 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12  maart  2019, nr. 32

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman


2. Beslissing op bezwaarschrift(en) tegen de verleende vergunning  voor Kloetenseweg 49 (cafetaria het Pelkhuisje)

Besluit:

  1. Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen.
  2. Het bezwaar ongegrond verklaard.
  3. De omgevingsvergunning onder aanvullende motivering in stand gelaten.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek


3. Vaststellen bestemmingsplan ‘Rotonde Bataafseweg-Steengroeveweg”

Besluit:

  1. De raad voorstellen in te stemmen met de “Nota zienswijzen” bestemmingsplan Rotonde Bataafseweg- Steengroeveweg.
  2. De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Rotonde Bataafseweg – Steengroeveweg’ vast te stellen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek