Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 5 maart 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 28 februari 2019, nr. 30

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Beslissing op het bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een berging aan de Huppelseweg 4 te Winterswijk- Huppel

Besluit:

  1. Het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen.
  2. Het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
  3. De omgevingsvergunning onder nadere motivering in stand gelaten.
  4. Het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: S. Tollkamp