Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 21 mei 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 14 mei 2019, nr. 41

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Bezwaarschrift activiteitensubsidie KunstOer 2019

Besluit:

  1. Het bezwaarschrift van de stichting Kunstprojecten Achterhoek, conform het advies van de Commissie Bezwaarschriften, ontvankelijk en gegrond verklaren.
  2. Stichting Kunstprojecten Achterhoek voor 2019 € 4.000 subsidie verleend.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: M. Pothof

3. Bestemmingsplan fietspad Bataafseweg

Besluit:

  1. De raad voorstellen in te stemmen met de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Fietspad Bataafseweg.
  2. De raad voorstellen het bestemmignsplan Fietspad Bataafseweg gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink  / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek

4. Aanvraag omgevingsvergunning Vosseveldseweg 35

Besluit:
De aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfswoning en twee bedrijfsgebouwen geweigerd.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: F. Zuijdweg