Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 27 mei 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 21 mei 2019, nr. 42

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: C. Wever-Hoopman

2. Kadernota 2019

Besluit:
De raad voorstellen de Kadernota 2019 inclusief de daarin vermelde beslispunten vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: B. Konté

3. Aanvraag subsidie Innovatiefonds Stichting de Korenburg in samenwerking met De Lichtenvoorde

Besluit:
Een éénmalige projectsubsidie toegekend uit het innovatiefonds van € 15.000 aan Stichting De Korenburg in samenwerking met De Lichtenvoorde, voor het opzetten van een onderwijsconcept dat gerichte educatie kan organiseren voor kinderen en gezinnen over gezonde voeding en gezonde leefstijl.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen  / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink