Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 26 november 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 19 november 2019, nr. 66

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens NV d.d. 27 november 2019

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 29 november 2019

Besluit:

  • Burgemeester Bengevoord gemachtigd de gemeente Winterswijk op de Buitengewone ALV van de VNG op 29 november 2019 te vertegenwoordigen.
  • Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan de Buitengewone ALV van de VNG gedane voorstellen. 

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

4. Algemene vergadering van aandeelhouders ROVA d.d. 28 november 2019

Besluit:

  • Kennisgenomen van de agenda en de informerende stukken.
  • Ingestemd met de begroting N.V. ROVA Holding 2020.  

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M. Scholten

5. Managementletter 2019

Besluit:

  • Kennisgenomen van de (concept-)managementletter 2019 en de organisatie opdracht te geven de genoemde aandachtspunten op te pakken.
  • De definitieve managementletter ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.

 Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W.G. Goedmakers