Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 19 november 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 12 november 2019, nr. 62

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Uitspraak Voorzieningenrechter Raad van State over de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Meddosestraat 36 en Sellekamp 51

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State d.d. 30 oktober 2019 waarbij het verzoek om voorlopige voorziening en het hoger beroep is afgewezen en de door u verleende omgevingsvergunning in stand is gelaten.  
  
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: F. Zuijdweg