Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 15 oktober 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 7 oktober 2019, nr. 60

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Sociaal Jaarverslag 2018

Besluit:
Kennisgenomen van het Sociaal Jaarverslag 2018.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: C.W.J. Smits

3. Woonmonitor 2019 Achterhoek

Besluit:
Kennisgenomen van de regionale woonmonitor 2019 Achterhoek.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

4. Voorstel aan Algemeen Bestuur Regio Achterhoek over bijdrage aan project Achterhoek Rookvrij

Besluit:
Ingestemd met het voorstel aan het AB van de Regio Achterhoek een bijdrage van € 50.000 toe te kennen uit het Investeringsfonds Achterhoek aan het project Achterhoek Rookvrij.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Keur

5. Aanpassing Ruimtelijk Afspraken Kader Steengroeve 2019

Besluit:

  • Ingestemd met de (gedeeltelijke) aanpassing van de kaart van het Ruimtelijk Afspraken Kader van de gebiedsontwikkeling Steengroeve.
  • Ingestemd met de uitgangspunten voor het benodigde bestemmingsplan van het gebied waarin het bezoekerscentrum gerealiseerd kan worden en de start van de bestemmingsplanprocedure.
  • De raad voorstellen de aangepaste kaart van het Ruimtelijk Afspraken Kader van de gebiedsontwikkeling Steengroeve vast te stellen.

 
Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: H. de Vries