Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 1 oktober 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 24 september 2019, nr. 58

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Programmabegroting 2020-2023

Besluit:
De programmabegroting 2020-2023 goedgekeurd en ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T.D. Rosenquist

3. 2e Financiële prognose 2019

Besluit:
De raad voorstellen de 2e Prognose 2019 vast te stellen, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: T.D. Rosenquist

4. Duurzaamheidslening non-profit organisaties Winterswijk 2020

 Besluit:

  • De raad voorstellen de verordening duurzaamheidslening non-profit organisaties Winterswijk 2020 vast te stellen.
  • De raad voorstellen de verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Winterswijk 2018-2019 in te trekken.

  Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J. Westerdiep

5. Recht van opstal gymzaal Emmaschool voor stichting Marijke

 Besluit:

  • Kennisgenomen van de Verklaring buitengebruikstelling van de gymzaal Emmaschool.
  • Ingestemd met de (concept-) overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal op de gymzaal Emmaschool voor de Stichting Marijke.

 Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: H. Kappert

6. Vaststelling bestemmingsplan IJs- en skeelerbaan Winterswijk

Besluit:
De gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan ‘IJs- en skeelerbaan Winterswijk’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: T. Schopman