Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 7 oktober 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 1 oktober 2019, nr. 59

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Principeverzoek wijziging agrarische bestemming naar woonbestemming De Klomp 14-20, Winterswijk, Miste

Besluit:
In principe medewerking verleend aan een planologische procedure voor de wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming (tuin) bij De Klomp 14-20 in Winterswijk-Miste.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: D. Kellner

3. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 10-10-2019

Besluit:

  • Akkoord gegaan met de vaststelling van de agenda voor de vergadering van het AB op 10-10-2019 en het verslag van het AB van 27-3-2019.
  • Voor de overige punten de vergaderstukken voor het AB van 10-10-2019 voor kennisgeving aangenomen.

  Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: R. Ansink