Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 3 september 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 27 augustus 2019, nr. 54

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk