Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 10 september 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 3 september 2019, nr. 52

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Onttrekken openbaarheid overweg Greversweg

Besluit:

  • De raad voorstellen de overweg Greversweg aan de openbaarheid te onttrekken.
  • De raad voorstellen de alternatieve route aan te leggen zoals beschreven in de nota.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: M. de Jong