Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 17 september 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 10 september 2019, nr. 53

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Burgerinitiatief Monument 2020

Besluit:

  • In principe medewerking verleend aan het initiatief Monument 2020, mits overeenstemming wordt bereikt over aspecten zoals het definitieve ontwerp, civieltechnische inpassing en oplevercondities.
  • Initiatiefnemers wijzen op het vergunningstraject, vestigen van een recht van opstal en een goede communicatie met in ieder geval belanghebbenden en betrokkenen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: R. Lautenbach