Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 3 september 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 27 augustus 2019, nr. 51

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Functieverandering Roelvinkstraat 35

Besluit:
In principe medewerking verleend aan het toestaan van een sportschool aan de Roelvinkstraat 35 (op begane grond) mits aan alle voorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening kan worden voldaan.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek

3. Inkoop hulp bij huishouden 2020

Besluit:

  • Ingestemd met de gezamenlijke inkoop van vijf gemeenten voor hulp bij huishouden, middels Open house procedure.
  • Ingestemd met een vaste prijs voor hulp bij huishouden en transparant maken van de berekening.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Rauwerdink

4. Motie Uitstekende Toegankelijkheid Winterswijk

Besluit:
Ingestemd met de reactie op de motie zoals weergegeven in bijgaande brief aan de raad.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink

5. Benoemingen Beirat inzake vliegveld Wenningfeld

Besluit:

  • Wethouder I.T.F. klein Gunnewiek benoemd als vertegenwoordiger van de gemeente Winterswijk in de Beirat Wenningfeld, met als vervanger wethouder D.W. Aalderink.
  • De heer B. Nijman benoemd als vertegenwoordiger van Internationaal Platform Wenningfeld, Ratums Belang en Huppel/Henxels Belang in de Beirat Wenningfeld.
  • De heer K. Mentink benoemd als vertegenwoordiger van Ondernemerskring Winterswijk in de Beirat Wenningfeld, met als vervanger de heer R.J. van Diest.

  Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: G. Overkamp