Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 4 februari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 28 januari 2020, nr. 4

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vaststelling bestemmingsplan Wamelinkweg 18-20

Besluit:

  • De raad voorstellen in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen van het bestemmingsplan Wamelinkweg 18-20’;
  • De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Wamelinkweg 18-20’ vast te stellen overeenkomstig het plan zoals dat ter inzage heeft gelegen, een en ander vervat in het GML-bestand: 
    NL.IMRO.0294.BP1911SGWMLKWG1820-VA01 met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de GBKN.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Klein Gunnewiek