Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 14 januari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 7 januari 2020, nr. 1

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Wijzigingen Verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020

Besluit:
De raad voorstellen de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Winterswijk 2020 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Winterswijk 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A.J.C. Mauritz

3. Aanwijzing koopzondagen 2020

Besluit:
Voor 2020 de volgende koopzondagen aangewezen:

  • voor de bebouwde kom en de gebiedsdelen Brinkheurne en Kotten de zondagen 26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april, 28 juni, 26 juli, 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 1 en 29 november en 13, 20 en 27 december;
  • voor het gebiedsdeel Meddo de zondagen 5 april, 19 april, 26 april, 3 mei, 10 mei, 17 mei, 24 mei, 11 oktober, 13 december en 20 december;
  • als extra koopzondagen in de zomerperiode: 5, 12 en 19 juli en 2, 9 en 16 augustus.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink