Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 21 januari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 14 januari 2020, nr. 2

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Uitgangspuntennota begroting 2021 GGD Noord- en Oost Gelderland

Besluit:
De raad voorstellen kennis te nemen van de Uitgangspuntennota begroting 2021 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland en geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: A.J.C. Mauritz

3. Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 t/m 2023

Besluit:
De raad voorstellen het Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk 2020 t/m 2023 vast te stellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: G. Beunk, G. Rauwerdink

4. Wonen en vastgoedmonitor Achterhoek

Besluit:
Akkoord gegaan met het project en de voorgestelde financiering van de Wonen en vastgoedmonitor Achterhoek.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek  / behandelend ambtenaar: G. Beunk

5. Algemeen Bestuur VNOG d.d. 15 januari 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans