Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 28 januari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 21 januari 2020, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 22 januari 2020, nr. 4

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Geldigheidsduur ontheffingen inrijden voetgangersgebied centrum

Besluit:
In afwachting van een herziening van de beleidsregels voor het inrijden van het voetgangersgebied voorlopig (vaste) ontheffingen verlenen met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: J.G. Krosenbrink

4. Plan van aanpak Kerkenvisie Oost-Achterhoek

Besluit:
Kennisgenomen van het Plan van aanpak voor de Kerkenvisie Oost Achterhoek.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: J. Ras

5. Verkeersbesluit Rusthuisstraat vanwege plaatsing openbare laadpaal

Besluit:
Parkeerplaatsen aan de Rusthuisstraat ter hoogte van perceel 6 aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: M. de Jong

6. Project GROS Achterhoek: Grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren

Besluit:
Akkoord gegaan met het project en de voorgestelde cofinanciering van het project GROS Achterhoek: Grensoverschrijdend ondernemen, werken en leren.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Eppich

7. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 29 januari 2020

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

8. Voortgang Fase 1 Park Achterhoek

Besluit:

  • Voor Fase 1 van het oorspronkelijke plan Park Achterhoek, de reeds gestarte bestemmingsplanprocedure voortzetten om het gezondheidspark mogelijk te maken.
  • Kennisgenomen van de Eindrapportage stand van zaken Park Achterhoek van de heer Barske.
  • De wenselijke regierol van de gemeente oppakken conform het advies van de heer Barske.

 
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R. Nijland