Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 7 januari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 17 december 2019, nr. 70

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 11 december 2019 inzake het hoger beroep in verband met strijdig gebruik recreatiewoning

Besluit:
Kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 11 december 2019 inzake het hoger beroep van de eigenaar van recreatiewoning Meekertweg 8-25 tegen de last onder dwangsom die is opgelegd in verband met het strijdige gebruik van die recreatiewoning. De Raad van State heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Wesselink