Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 21 januari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 14 januari 2020, nr. 2

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Ruilovereenkomst perceel achter Goudvinkenstraat 21

Besluit:
Ingestemd met de ruilovereenkomst tegen voorwaarden zoals genoemd in de nota.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: B. Lieverdink

3. Duurzaamheidslening Theater de Storm en leenbudget duurzaamheidslening non-profit organisaties

Besluit:

  • Ingestemd met het verhogen van de limiet van de aanvraag duurzaamheidslening Theater De Storm.
  • De raad voorstellen het leenbudget duurzaamheidslening non-profit organisaties te verhogen met € 500.000.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep

4. Bestemmingsplan en ontwikkelovereenkomsten woningbouw Vliertuin

Besluit:

  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vliertuin fase 2’.
  • Ingestemd met de Overeenkomst ontwikkeling woningbouw Vliertuin De Woonplaats, te sluiten met de Woningstichting De Woonplaats.
  • Een aanvullend krediet van € 51.500 beschikbaar gesteld voor de aanleg van de openbare ruimte rondom de woningbouwlocatie.
  • Ingestemd met de Ontwikkelingsovereenkomst herontwikkeling Vredenseweg 86 (voormalige werkplaats), te sluiten met de heer G.H. Droppers.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman, J. Roelofsen