Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 28 januari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 21 januari 2020, nr. 3

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Bezwaarschrift inzake afwijzing aanvraag subsidies seniorenvereniging Wenters Plus

Besluit:
Het bezwaarschrift van de seniorenvereniging Wenters Plus ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Porskamp