Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 7 januari 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 17 december 2019, nr. 67

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk