Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 14 juli 2020 burgemeestersnota

1. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over de uitrusting van de boa's.

Besluit:
De vragen van de PvdA over de uitrusting van de boa’s beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: M. Wesselink