Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 28 juli 2020

1. Beantwoording raadsvragen inzake Project grondgebruik

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M.L. Tanck

2. Beantwoording raadsvragen over wijzigingen in inkoop jeugdhulp

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

3. Beantwoording raadsvragen inzake herinrichting van het raadhuis en het gemeentekantoor

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M.L. Tanck

4. Beantwoording raadsvragen CDA over vervanging kunstgrasvelden FC Trias

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: P. Blaauwehand

5. Beantwoording raadsvragen over Winst uit je woning

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A. Klein Nibbelink