Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 7 juli 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 29 juni 2020, nr. 30

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Vaststelling subsidie 2019 en subsidieaanvraag 2021 Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Besluit:

  • De subsidie 2019 aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland vastgesteld op € 179.364.
  • Subsidie verlenen aan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor 2021 tot een bedrag van € 200.680, onder voorbehoud dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt in de begroting 2021.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Harman

3. Beantwoording raadsvragen GroenLinks over Project Grondgebruik

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M.L. Tanck

4. Beantwoording raadsvragen WB over Project Grondgebruik

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M.L. Tanck

5. Stand van zaken pilot nachttrein Daybreaker

Besluit: 
De raad met bijgaande brief informeren over de stand van zaken pilot nachttrein Daybreaker.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M. de Jong

6. Preventieakkoord Achterhoek 2020 – 2030

Besluit:
Het Preventieakkoord Achterhoek 2020-2030 ondertekenen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

7. Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland d.d. 9 juli 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan de aan het Algemeen Bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

8. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 8 juli 2020

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

9. Wegsleepverordening gemeente Winterswijk 2020

Besluit:

  • De raad voorstellen de wegsleepverordening gemeente Winterswijk 2020 vast te stellen.
  • De tariefstelling van ABS ASG autoschade Gelderland B.V. te Lichtenvoorde voor het overbrengen en bewaren van voertuigen vastgesteld.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B.G. Stockmann