Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 8 juli 2020

1. Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030

Besluit:

  • De Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 inclusief uitvoeringsagenda 2020-2023 vastgesteld.
  • De raad informeren over dit besluit.
  • De Factsheet Samenwerking VE 2016-2019 voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Roeterdink