Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 15 juni 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 9 juni 2020, nr. 27

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.  Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens NV d.d. 22 juni 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan de AvA gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Afhandeling toezegging raad over zonnepanelen op monumenten

Besluit:
Met bijgaande brief de raad informeren over de afhandeling van de toezegging zonnepanelen op monumenten.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Ras

4. Onderzoek Sociaal domein en pilot blockchain Jeugdzorg

Besluit:

  • De opdracht tot onderzoek naar de organisatie van het Sociaal domein vast te stellen.
  • Deel te nemen aan de pilot blockchain in de Jeugdzorg.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Abbink

5. Verzoek aan Provincie verlenging HRT subsidietermijn

Besluit:
De provincie vragen de HRT bijdragetermijn te verlengen tot 01-01-2024 en met prioriteit de vervolg werkzaamheden voor Dennenoord oppakken. 

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: R. Nijland