Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 23 juni 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 15 juni 2020, nr. 28

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Ledenraadpleging VNG vanwege uitstel Algemene Ledenvergadering VNG

Besluit:
Ingestemd met de door het VNG-bestuur gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019

Besluit:

  • Voor de wethouders I.T.F Klein Gunnewiek, E.S.F. Schepers – Janssen, C.J. Zomer – Bruntink, I.G. Saris, D.W. Aalderink en G.J.W. Elferdink de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.
  • Voor burgemeester B.J.J. Bengevoord de verrekenplicht van toepassing verklaard, maar op basis van de gedane opgave niet verrekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: J.R. Tolkamp

4. Aanpassing Toekomstbestendig Wonen regeling

Besluit:
De Lijst met maatregelen, behorende bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen, aangevuld met zonnepanelen en zonnecollectoren binnen een postcoderoosproject.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep

5. Archiefinspectie 2019

Besluit:

  • Reageren op het inspectieverslag zoals verwoord in de conceptbrief aan het Erfgoedcentrum (ECAL).
  • De raad voorstellen kennis te nemen van het inspectieverslag kwaliteitssysteem informatiebeheer 2019.
  • Het inspectieverslag 2019 ter kennis brengen aan de Interbestuurlijk toezichthouder archieven (Provincie Gelderland).

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: E. ten Bras-Luiten

6. Organisatorische inbedding van het CLM en projectorganisatie regionale samenwerking Sociaal Domein Achterhoek

Besluit:

  • De projectorganisatie regionale samenwerking Sociaal Domein Achterhoek en het contract- en leveranciersmanagement (CLM) organisatorisch onderbrengen bij de gemeente Doetinchem.
  • Een werkgroep, bestaande uit medewerkers Oude IJsselstreek en Doetinchem, opdracht geven de nadere implementatie uit te werken richting een reële overgangsdatum waarbij gekoerst wordt op 1 januari 2021. 

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: L. Rootveld

7. Beantwoording raadsvragen over synthetische drugs

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

8. Subsidie Dierencentrum Achterhoek

Besluit:
De subsidietermijn voor het Dierencentrum Achterhoek verlengd met de periode 30 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

9. Advies op verzoek van de heer Wassink over de vertaling van het energiefonds in de begroting

Besluit:
Kennisgenomen van het advies van de concerncontroller op het verzoek van de heer Wassink over de vertaling van het energiefonds in de begroting.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: B. Freriks

10. Algemeen Bestuur VNOG d.d. 25 juni 2020

Besluit:
Ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

11. Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 25 juni 2020

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: C. Beekhuizen

12. Beleid aardkundige waarden

Besluit:
Het beleid voor aardkundige waarden met bijbehorende uitvoeringsagenda in concept vastgesteld en dit voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: K.A.H. Meinderts

13. Voortgang klimaatstresstesten

Besluit:
Kennisgenomen van de voortgang van de klimaatstresstesten en het vervolg.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A.A.F. van Woerkom