Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 2 juni 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 26 mei 2020, nr. 25

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Afhandeling motie gemeenteraad over Jong Wonen Buitengebied

Besluit:
Met bijgaande brief de raad informeren over de afhandeling van de motie over Jong Wonen Buitengebied.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw

3. Jaarverslag 2019 commissie Bezwaarschriften

Besluit:
Het jaarverslag van de commissie Bezwaarschriften van de gemeente Winterswijk over 2019 voor kennisgeving aangenomen en ter kennis brengen van de raad.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A. Damkot

4. Gemeentelijke bijdrage aan Netmobil in Winterswijk

Besluit:
Een bedrag van € 10.000 bijdragen aan het uitrollen van Netmobil in Winterswijk.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M. de Jong

5. Jaarverslag ZOOV 2019

Besluit:
Kennisgenomen van het jaarverslag ZOOV 2019 en deze ter informatie aanbieden aan de raad.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: T. Morrenhof

6. Beantwoording raadsvragen over overlast voormalig winkelcentrum Kloetenseweg

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

7. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 3 juni 2020

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.
  
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur