Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 9 juni 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 2 juni 2020, nr. 26

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers d.d. 12 juni 2020

Besluit:
Akkoord gegaan met de vaststelling van de agenda van de vergadering van het AB op 12 juni 2020, het verslag van het AB van 11 december 2019 en de conceptprogrammabegroting 2021.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. Roerdinkholder

3. Vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Den Es’

Besluit:
De raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Landgoed Den Es’ vast te stellen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: V. Brus

4. Benoeming wethouder Zomer tot bestuurslid Agem gemeenschappelijke energie bv

Besluit:
Wethouder Zomer benoemd tot bestuurslid van Agem gemeentelijke energie bv.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep

5. Verlenging declaratieregeling sociaal domein

Besluit:
De declaratieregeling coronacrisis zoals vastgesteld op 31 maart 2020 verlengen tot 1 juli 2020.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Hartman

6. Concept RES Achterhoek

Besluit:

  • Ingestemd met het regionale bod om in 2030 1,35 TWh aan grootschalige duurzame energie te produceren in de Achterhoek, onderverdeeld in 1.0 TWh op land (zon en wind) en een streven naar 0,35 TWh zon-op-dak.
  • De ‘Concept-RES Achterhoek’, waarin dit bod wordt onderbouwd, vastgesteld.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: J.T. Westerdiep

7. Cofinanciering project Toekomstgerichte erven uit programmalijn 4c Vitaal Platteland van de RegioDeal

Besluit:

  • Het projectvoorstel Toekomstgerichte erven van programmalijn Vitaal buitengebied van de RegioDeal ondersteunen in de Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie.
  • Cofinanciering voor het project ad € 200.000 reserveren binnen het budget cofinanciering RegioDeal.
  • Wethouder Zomer mandateren om de cofinancieringsverklaring te ondertekenen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord, I.T.F. klein Gunnewiek, C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: G. Overkamp