Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 23 juni 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 juni 2020, nr. 24

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie tot 23 juni 2020) van het college van B en W d.d. 15 juni 2020, nr. 25

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Ontwerpbestemmingsplan Grote Veldweg 4-6-8

Besluit:
Het ontwerpbestemmingsplan Grote Veldweg 4-6-8 vastgesteld.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: W. Oortman

4. Principeverzoek zonnepark Misterweg-Halteweg

Besluit:
Medewerking verleend aan het principeverzoek een zonnepark van circa 2,5 ha mogelijk te maken op de locatie Misterweg-Halteweg, mits aan de voorwaarden van een goede ruimtelijke ordening en financiële participatie kan worden voldaan.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: W. Oortman