Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 2 juni 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 26 mei 2020, nr. 21

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Omzetting gegarandeerde lening De Woonplaats

Besluit:
Ingestemd met de herfinanciering van een bestaande lening van De Woonplaats met een hoofdsom van € 10 miljoen waarvoor reeds achtervang is verleend.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw