Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 9 juni 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 2 juni 2020, nr. 22

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Concept Woonvisie Winterswijk 2020-2025 Passend wonen in Winterswijk

Besluit:
De Woonvisie Winterswijk 2020 - 2025 Passend wonen in Winterswijk in concept vastgesteld en ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

3. Faciliteren goede thuiswerkplekplek

Besluit:
Een goede thuisswerkplek voor medewerkers faciliteren.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A.Sloos