Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie tot 23 juni) d.d. 15 juni 2020

1. Faillissement Hulpmiddelencentrum

Besluit:

  • De overeenkomst met Jens Beenhakker B.V. handelend onder de naam Hulpmiddelencentrum (HMC) ontbinden per 30 juni vanwege het faillissement dat is uitgesproken op 3 april 2020.
  • De cliënten van HMC per 1 juli toewijzen aan Kersten Hulpmiddelenspecialist BV tot in ieder de geval de initiële looptijd van de overeenkomst die eindigt op 31 oktober 2023.
  • De burgemeester van Doetinchem volmacht verleend om namens de zes contractgemeenten (Berkelland, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) de ontbindingsbrief te ondertekenen. 

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: L. Rootveld