Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 24 maart 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 17 maart 2020, nr. 12

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2.  Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 18 maart 2020, nr. 13

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

3. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 19 maart 2020, nr. 14

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

4. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 20 maart 2020, nr. 15

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

5. Provinciale planningslijst woningbouw 2020

Besluit:
De provinciale planningslijst woningbouw 2020 vastgesteld en deze aanleveren aan de provincie Gelderland.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: G. Beunk

6. Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek d.d. 26 maart 2020

Besluit:
Kennisgenomen van de vergaderstukken en ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. klein Gunnewiek

7. Zelfevaluatie Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG) 2019

Besluit:
De 'Beheer en Bestuur BAG verantwoordingsrapportage’ vastgesteld inclusief verbetermaatregelen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: M. Schuurmans

8. Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 2019

Besluit:

  • Kennisgenomen van de uitslagen van de zelfevaluatie BGT 2019.
  • De “Beheer en Bestuur BGT Verantwoordingsrapportage” vastgesteld, inclusief de voorgestelde acties, aanbevelingen en bijbehorende middelen.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: B. Timpert

9. Tijdelijk gedogen detailhandel Houtladingstraat 2

Besluit:
Ingestemd met het tijdelijk gedogen van detailhandel in vis op de locatie Houtladingstraat 2 te Winterswijk.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: L. Roeterink