Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 10 maart 2020

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 3 maart 2020, nr. 9

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Tijdelijke omgevingsvergunning tiny house

Besluit:
Een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor een tiny house nabij Mw. Kuipers-Rietbergplein 1.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: W. Oortman