Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 12 mei 2020

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 28 april 2020, nr. 21

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Programmabegroting 2021 Regio Achterhoek

Besluit:
De raad voorstellen kennis te nemen van de Programmabegroting 2021 van de Regio Achterhoek en hierover geen nadere zienswijzen in te dienen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

3. Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Gasthuisstraat

Besluit:
Een parkeerplaats aan de Gasthuisstraat aangewezen voor gehandicapten.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: M. de Jong

4. Afhandeling motie huurcompensatie Erfgoedklusbrigade

Besluit:
Met bijgaande brief de raad informeren over de afhandeling van de motie over de huurcompensatie Erfgoedklusbrigade.

Portefeuillehouder: H.J. Tannemaat / behandelend ambtenaar: J. Ras

5. Onttrekken openbaarheid overweg Greversweg

Besluit:
De procedure starten om de overweg in de Greversweg aan de openbaarheid te onttrekken.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: M. de Jong

6. Afhandeling vijf moties duurzaamheid

Besluit:
Met bijgaande brief de raad informeren over de afhandeling van vijf moties over duurzaamheid.
  
Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: A. klein Nibbelink

7. Beantwoording raadsvragen testcapaciteit corona GGD

Besluit:
De vragen beantwoorden conform bijgaande brief.

Portefeuillehouder: E.S.F. Schepers-Janssen / behandelend ambtenaar: R. Lankveld

8. Verlenging overbruggingsregeling vervoerders ZOOV

Besluit:
De overbruggingsregeling voor de vervoerders van ZOOV verlengen tot en met mei 2020.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: T. Morrenhof

9. Conceptbeleidsvisie Landschap en Biodiversiteit

Besluit:
De Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit in concept vastgesteld en ter inzage leggen.

Portefeuillehouder: I.T.F. klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: A. Poelmans